Design Trainingen

Voorbeeld eenvoudig Magazine

Ontwerp van spreads voor een kookmagazine in full colour


Doel

Hieronder zie je de opbouw van een eenvoudige layout voor een full colour magazine. Je ziet hoe een ontwerpvoorstel wordt gemaakt voor een magazine van meer dan 50 pagina’s in Indesign waarbij tekst en beeld zijn aangeleverd door de klant. Sfeer, verleiding en smakelijkheid staan centraal en stem je af op de doelgroep van het magazine.

Als vormgever ben je in staat om ideeschetsen te maken op een klein formaat, een presentatiemodel voor de opdrachtgever te maken op ware grote van de voorzijde, een spread van de inhoud, een spread van een redactioneel artikel, een spread met één recept en een spread met meerdere recepten.

Je kunt omgaan met een zelf bepaald basisstramien met verschillende aantallen tekstkaders, platte tekst op basislijn. Je kunt geschikte lettertypen kiezen uit een letterproef en typografische keuzes maken voor kop, subkop, lead, platte tekst, tussenkopjes, bijschrift, paginacijfer en vaste voetregel.

Je kunt tekst en beeld zodanig plaatsen in het document dat deze aansluiten bij de klant en de doelgroep.

Je bent in staat het digitale document aan te leveren aan de drukker; je kunt een package maken en je kunt een drukklaar PDF/X-1A:2001 document maken.


Wat wordt er behandeld

  • stramien ontwerpen
  • sfeer bepalen
  • foto-tekst combinatie
  • meerbladig opmaken in spreads
  • teksthierarchie
  • foto-correctie
  • drukgereed aanleveren

Deelopdracht 1 Onderzoek kookmagazines

Je verzamelt 2 heel verschillende verleidelijke en smakelijke kookmagazines. De magazines hebben duidelijk een heel andere uitstraling en zijn voor verschillende doelgroepen vormgegeven. Let bij je onderzoek op Typografie (hoeveel letter families zijn er gebruikt), hoe is er omgegaan met tekst hiërarchie, welke stramienen/zetspiegels worden er toegepast en hoe is de verhouding tekst-beeld.

Deelopdracht 2 Onderzoek gebruiken voor de basis van je ontwerp

Op basis van de uitkomst van je onderzoek ga je aan de slag met het bepalen van de zetspiegel en de stramienen voor het magazine (schetsen op papier daarna omzetten naar digitale schetsen), daarnaast bepaal je de basis van je typografie (brood tekst, koppen, supkoppen, tussenkoppen, interlinie etc etc).


Eindopdracht

Voor onderstaande onderdelen van het kookmagazine maak je ideeschetsen, een
presentatiemodel en een digitaal document voor de drukker:

- de cover
- een spread van de inhoud
- een spread met een redactioneel artikel
- een spread met één recept
- een spread met meerdere recepten.

OPLEVEREN:
Schoongesneden kleurenprints van alle items
Package en een PDF/X-1A:2001

De eindopdracht maak je klaar voor de drukker:

  1. je maakt een package
  2. PDF/X-1A:2001
  3. Presentatie van prints op karton of foamboard.