Infographics

Waarom Tabel, Grafiek & Infographic vormgeven?

Via verschillende soorten media, zoals de krant, internet en televisie, wordt steeds sneller en meer gecommuniceerd. Je wilt een boodschap dus veel sneller begrijpen. Helder vormgegeven tabellen, grafieken en Infographics dragen hieraan bij. Een goede tabel, grafiek of infographic biedt in één oogopslag een samenvatting van een boodschap.


Een tabel bevat data in kolommen en rijen die op hun beurt weer bestaan uit cellen. De eerste kolom en/of rij bevat vaak een aanduiding.


Een grafiek is vaak een tabel waarvan de data visueel wordt gemaakt door:

 • een verloop (lineair of exponentieel)
 • een verhouding (oppervlak)
 • een vergelijking (hoeveelheid)

Er zijn een aantal verschillende grafieken:


Een infographic vervangt tekst of gegevens, waardoor je deze sneller kunt lezen en overzien.
Definitie van een Infographic

Een infographic of informatieve illustratie geeft een informatieve weergave van verschillende objecten met een combinatie van tekst en beeld. Dit kan voorkomen in de vorm van een kaart, grafiek, bord, instructieve tekening of een interactieve applicatie. Ze is bedoeld voor het overgedragen van informatie, data en kennis. Ze helpt bij het ordenen en snel verduidelijken van de tekstuele informatie.


Doel

Oriëntatie, tips en oefeningen om tabellen, grafieken en infographics toe te passen en vorm te geven.


Wat wordt er behandeld

 • Verschillende tabellen, grafieken en infographics: Welke kies je?
 • Vormgeving van een tabel en grafiek in relatie tot een jaarverslag/huisstijl
 • Infographic: het verhaal en het beeld (bijv. vanuit een Powerpoint)
 • Kleur, typografie en bestandsformaten voor scherm en drukwerk
 • Korte oefeningen met Excel en Powerpoint

Programma's: Excel grafieken, Office illustratie-tools,  Adobe Illustrator, DeltaGraph, PDF


TABEL DESIGN WORD


GRAFIEK DESIGN EXCEL


ICOONTJES HANDLEIDING VANUIT PHOTOSHOOT

<<< terugvoorbeeld handleidinggrafieken illustratoropdracht


Ontwerpproces van serie handleiding icoontjes

 • fotoshoot

 • schets ontwerp

 • ontwerp voorstel

 • uitwerking


Fotoshoot onderzoek


Pitch: schetsvoorstellen


Pitch: ontwerp voorstellen


Detail uitwerking


Uitwerking Totaal


Presentatie uitwerking

Pagination
Previous Slide
Next Slide