Design Trainingen

Voorbeeld Jaarverslag

<<< terugvoorbeeld jaarverslagvoorbeeld boek


Van Opzet tot Ontwerp
Van Ontwerp tot PDF's voor Drukker & Opdrachtgever

Hieronder staat de opbouw van een jaarverslagvoor een Woningstichting. Het logo met bijbehorende kleurstelling en teksten zijn aangeleverd door de opdrachtgever. Vervolgens ga je als vormgever aan de slag.

HET JAARVERSLAG

BEPAAL:

 1. het stramien (marges, kolommen, hulplijenen) op basis van de indeling die de opdrachtgever heeft gegeven.
 2. de variatie in de layout met behulp van basis-pagina's (master)
 3. de typografie, gelijk aan of passend bij de huisstijl (paragraph-character styles)
 4. de fotografie en illustraties die worden gekozen

VERVOLGENS:

 1. maak je een Indesign Package
 2. corrigeer je de foto's via Photoshop op kleur, ruis en scherpte
 3. zet je de foto's in de juiste resolutie en kleur / kleurprofiel
 4. doe je een foutcorrectie in InDesign met een Preflight-check

LEVER AAN: Checklist Techniekspecificaties

 1. een PDF voor de opdrachtgever: Zonder snijtekens. In spreads.
 2. een PDF voor de drukker: Met snijtekens. In losse pagina's
 3. een InDesign Package, inclusief alle fonts en afbeeldingen

Blader door het Voorbeeld Jaarverslag

gemaakt met de export vanuit InDesign (swf-page-turn)


Stramien: marges en kolommen


Stramien: hulplijnen voor horizontale kaders


Stramien: verschillende basispagina's waarmee je combinaties maakt


Typografie: schreefloos blauw / wit


Typografie: schreefloos groen / wit


Typografie: schreef blauw / groen


Typografie: combinatie schreef-schreefloos blauw / groen


Tabel: import vanuit Word / Excel


Tabel: vormgeving van de tabel-achtergrond
typografie in tabeltekst (paragraph-style)


Tabel: typografie van alle onderdelen in de tabel


Vormgeving: met hulplijnen

Vormgeving: zonder hulplijnen


Voorbeeld Jaarverslag in PDF,  inclusief stramienlijnen
Download  |  (5mb)


PDF opdrachtgever: zonder snijtekens, met spreads
Download | 5 mb >>>


PDF drukker: met snijtekens, zonder spreads
Download | 11 mb >>>