Design Trainingen

Online Media Studio

Waarom de Online Media Studio?

Hoeveel tijd per dag surf je online over het web...?
Als MediaVormgever wellicht behoorlijk veel. Terwijl je tijdens je opleiding tot grafisch vormgever toch het meeste werkt voor gedrukte media.... Toch is het te verwachten dat je in de broepspraktijk als vormgever vaker gaat vormgeven voor beide media: gedrukte- en online media. Je ontwerpt meestal in opdracht en werkt vaak met bestaande vormgeving.

Als projectgroep bedenk je de online media voor een andere projectgroep. Je bent de Online Media Studio die de opdrachtgever adviseert en de online presentatie ontwerpt en verzorgt. De techniek is ondergeschikt aan het concept/ontwerp.


Doel

 • Online media leren kiezen en toepassen op basis van een project-briefing
 • De ultieme combinatie maken tussen drukwerk en online media
 • Samenwerken aan 1 project
 • Vormgeven op basis van ontwerpen van iemand anders
 • Koppelen van de social media aan elkaar en aan de drukwerkmedia


TIP: Leuk om te checken of je Billboard-ontwerp ook werkt op de snelweg: http://www.realitychecker.nl

TIP: Interessant blog over de werking en marketing van Social Media


Wat wordt er behandeld

 • onderzoek naar verschillende online media
 • presentaties maken voor online promotie
 • ontwerpen voor verschillende media
 • bedrijfspagina Facebook / Twitter / YouTube
 • koppelen van de social media
 • webdesign
 • tablet/smartphone

Werkwijze

 • De projectinformatie is de briefing
 • Je werkt als projectgroep.
 • Je maakt de online media voor een ANDERE projectgroep.
 • Als projectgroep gebruik je een gezamenlijke werkmap, zodat iedereen toegang heeft tot de bestanden
 • Je maakt je online media uitingen vanuit een bestaand magazine (NRCnext magazine)

Opdrachten en planning

 1. LES 1:  ONDERZOEK STROOMSCHEMA EN FUNCTIONEEL ONTWERP (WIREFRAME) VAN EEN ZELFGEKOZEN APP.
  Teken een wireframe (stroomschema) van de app-navigatie en maak hier een interessante en overzichtelijke infographic van.
  inspiring-ui-wireframe-sketches

 2. LES 2: INTRODUCTIE en BRIEFING

  WERKEN AAN: Onderzoek in de vormg van een online mediaplan.

  Dit onderzoek presenteer je straks als Vormgever aan je klant. De klant ziet dan alle mogelijkheden. Bij voorkeur geef je 3-4 ideeen. Dat maakt de keuze voor de klant eenvoudiger.

  Werk volgens onderstaande punten:
  1. Maak een online media plan voor bij NRC-next MAGAZINE. Inclusief apps en website(s). Niet uitleggen wat een app, of website is, maar wat de opdrachtgever er mee zou kunnen.
  2. Motiveer waarom je die keuze hebt gemaakt. Laat dit zien in tekst en visuele voorbeelden
  3. Maak onderscheid tussen online promotie/marketing en redactionele meerwaarde t.o.v. het magazine.
  4. Bedenk naast de 'gewone dingen' (website, app, social media) ook zelf nog bijzondere mogelijkheden. (handige functies bij het magazine)
  5. Ga uit van ca. 20 ideeën zodat de opdrachtgever ook nog kan kiezen.
  Het moet een visuele presentatie worden, die mondeling toegelicht wordt.
   
 3. LES 3: PRESENTATIE AAN DE OPDRAHCTGEVER
  Presenteer per groep je onderzoek en advies aan de opdrachtgever via (visueel aantrekkelijk) een digitaal media moodboard (Powerpoint / Prezi / Keynote).

  GROEP 1 (vormgever) werkt voor GROEP 2 (opdrachtgever) en krijgt de vormgeving van GROEP 2 aangeleverd.
  En andersom...


  Van deze presentatie maak je een verslag (Wat heb je gepresenteerd? Wat was de reactie van de oprdrachtgever? Wat zijn de afspraken die je met de opdrachtgever hebt gemaakt?)

  Maak ook een taakverdeling. Zorg voor een faire verdeling van het werk. Denk aan:
  - welke producten lever je op?
  - wanneer zijn de deadlines?
  - wie kan wat?
  - wie doet wat?
  - wanneer zijn er overlegmomenten tussen vormgever en opdracgtever?
  - wanneer zijn er overlegmomenten onderling in de groep?
  - hoe deel je de bestanden met elkaar, zodat ieder groepslid er bij kan.

   
 4. LES 4: ONTWERPVOORSTELLEN MAKEN
  WERKEN AAN: Na de presentatie doe je onderzoek naar alle 'elementen' in een website (nieuwsberichten, webshop, social-media, banners, etc), de navigatie in een app en de vormgeving in deze media. Maak gebruik van de oefening uit de eerste les: wireframe. Denk ook aan typografie, kleur, schaduw, verloop, lijnen, weergave van afbeeldingen etc. Maak hier een visueel verslag van.

  VERVOLGENS: Elk groepslid maakt 3 echt verschillende ontwerpvoorstellen voor minimaal 1 medium per persoon. (je hebt 2 lesuren de tijd) Deze media komen natuurlijk uit je onderzoek en presentatie uit LES 3.
   
 5. LES 5: Bereid de ontwerpvoorstel-presentatie voor.
  3 ontwerpvoorstellen van 1 medium per persoon (digitaal)
   
 6. LES 6: Presenteer de ontwerpvoorstellen aan de opdrachtgever. Neem ook het vormgevingsonderzoek uit de vorige les hierin mee. 
  OPDRACHTGEVER GEEFT AAN:
  1. welke media er zij wensen
  2. hoe de media samen moeten werken, onderling, met het magazine en met de krant

  MEDIA STUDIO LAAT ZIEN:
  1. welke concepten er per persoon zijn gemaakt
  2. wanneer er meer informatie volgt en wanneer er definitieve ontwerpen worden aangeleverd

  TIP: als er groepsleden afwezig zijn, kies dan zelf een medium en werk dat uit. Communiceer naar de anderen dat je dat aan het maken bent en wat hun taken dan nog zijn.
   
 7. LES 7: Uitwerken eindresultaat en tussentijds feedback gesprek met de opdrachtgever. Je krijgt feedback van de opdrachtgever op basis van de gemaakte ontwerpen. Daarna uitwerken eindresultaat naar aanleiding van feedback.
   
 8. LES 8: Uitwerken eindresultaat

Eindpresentatie

Complete presentatie van de ontwerpen en eindproducten (Powerpoint, Prezi). Zorg voor werkende demo's waarin duidelijk wordt hoe het gaat werken.