Voorbeelden Layout Indesign

Van Opzet tot Ontwerp
Van Ontwerp tot PDF's voor Drukker & Opdrachtgever

Hieronder staat de opbouw van een jaarverslagvoor een Woningstichting. Het logo met bijbehorende kleurstelling en teksten zijn aangeleverd door de opdrachtgever. Vervolgens ga je als vormgever aan de slag.

HET JAARVERSLAG

BEPAAL:

 1. het stramien (marges, kolommen, hulplijenen) op basis van de indeling die de opdrachtgever heeft gegeven.
 2. de variatie in de layout met behulp van basis-pagina's (master)
 3. de typografie, gelijk aan of passend bij de huisstijl (paragraph-character styles)
 4. de fotografie en illustraties die worden gekozen

VERVOLGENS:

 1. maak je een Indesign Package
 2. corrigeer je de foto's via Photoshop op kleur, ruis en scherpte
 3. zet je de foto's in de juiste resolutie en kleur / kleurprofiel
 4. doe je een foutcorrectie in InDesign met een Preflight-check

LEVER AAN: Checklist Techniekspecificaties

 1. een PDF voor de opdrachtgever: Zonder snijtekens. In spreads.
 2. een PDF voor de drukker: Met snijtekens. In losse pagina's
 3. een InDesign Package, inclusief alle fonts en afbeeldingen

Blader door het Voorbeeld Jaarverslag

gemaakt met de export vanuit InDesign (swf-page-turn)


Stramien: marges en kolommen


Stramien: hulplijnen voor horizontale kaders


Stramien: verschillende basispagina's waarmee je combinaties maakt


Typografie: schreefloos blauw / wit


Typografie: schreefloos groen / wit


Typografie: schreef blauw / groen


Typografie: combinatie schreef-schreefloos blauw / groen


Tabel: import vanuit Word / Excel


Tabel: vormgeving van de tabel-achtergrond
typografie in tabeltekst (paragraph-style)


Tabel: typografie van alle onderdelen in de tabel


Vormgeving: met hulplijnen

Vormgeving: zonder hulplijnen


Voorbeeld Jaarverslag in PDF,  inclusief stramienlijnen
Download  |  (5mb)


PDF opdrachtgever: zonder snijtekens, met spreads
Download | 5 mb >>>


PDF drukker: met snijtekens, zonder spreads
Download | 11 mb >>>


Over onderstaand Boekontwerp: Over Eten & Koken Driedelige serie van boeken over Eten en Koken in diverse steden in Nederland. Het ontwerp is geïnspireerd op de oude drukrasters die in de jaren vijftig nog grof, maar kleurrijk waren. De subtiele vulling van kleurrijke drukrasters levert een smakelijke structuur in de achtergronden op.

Het stramien wordt door lijnen benadrukt. Deze lijnen symboliseren de gedekte tafel die ook altijd volgens een bepaalde ordening wordt gedekt. Elke deelnemende presentatie heeft een eigen kleur. Samen vormen deze kleuren een aangesloten kleurverloop, te zien in de snijzijde van de boeken.


Marges, stramien kolommen en bleed

Hulplijnen toegevoegd aan marges en kolommen

Basislijn raster voor de broodtekst

Basis elementen kop- en voettekst

Typografie en stijlen (alinea & teken)

 

Fotografie en overige vormgeving

B-Master voor tekst spread

C-Master voor foto spread

D-Master voor recepten spread

Eindresultaat spread (stramien uit)

Eindresultaat spread (stramien uit)

Inslagschema en weerdruk door drukker

Gedrukt resultaat plus kleuren-opbouw

Ontwerp van spreads voor een kookmagazine in full colour


Doel

Hieronder zie je de opbouw van een eenvoudige layout voor een full colour magazine. Je ziet hoe een ontwerpvoorstel wordt gemaakt voor een magazine van meer dan 50 pagina’s in Indesign waarbij tekst en beeld zijn aangeleverd door de klant. Sfeer, verleiding en smakelijkheid staan centraal en stem je af op de doelgroep van het magazine.

Als vormgever ben je in staat om ideeschetsen te maken op een klein formaat, een presentatiemodel voor de opdrachtgever te maken op ware grote van de voorzijde, een spread van de inhoud, een spread van een redactioneel artikel, een spread met één recept en een spread met meerdere recepten.

Je kunt omgaan met een zelf bepaald basisstramien met verschillende aantallen tekstkaders, platte tekst op basislijn. Je kunt geschikte lettertypen kiezen uit een letterproef en typografische keuzes maken voor kop, subkop, lead, platte tekst, tussenkopjes, bijschrift, paginacijfer en vaste voetregel.

Je kunt tekst en beeld zodanig plaatsen in het document dat deze aansluiten bij de klant en de doelgroep.

Je bent in staat het digitale document aan te leveren aan de drukker; je kunt een package maken en je kunt een drukklaar PDF/X-1A:2001 document maken.


Wat wordt er behandeld

 • stramien ontwerpen
 • sfeer bepalen
 • foto-tekst combinatie
 • meerbladig opmaken in spreads
 • teksthierarchie
 • foto-correctie
 • drukgereed aanleveren

Deelopdracht 1 Onderzoek kookmagazines

Je verzamelt 2 heel verschillende verleidelijke en smakelijke kookmagazines. De magazines hebben duidelijk een heel andere uitstraling en zijn voor verschillende doelgroepen vormgegeven. Let bij je onderzoek op Typografie (hoeveel letter families zijn er gebruikt), hoe is er omgegaan met tekst hiërarchie, welke stramienen/zetspiegels worden er toegepast en hoe is de verhouding tekst-beeld.

Deelopdracht 2 Onderzoek gebruiken voor de basis van je ontwerp

Op basis van de uitkomst van je onderzoek ga je aan de slag met het bepalen van de zetspiegel en de stramienen voor het magazine (schetsen op papier daarna omzetten naar digitale schetsen), daarnaast bepaal je de basis van je typografie (brood tekst, koppen, supkoppen, tussenkoppen, interlinie etc etc).


Voor onderstaande onderdelen van het kookmagazine maak je ideeschetsen, een presentatiemodel en een digitaal document voor de drukker:
- de cover
- een spread van de inhoud
- een spread met een redactioneel artikel
- een spread met één recept
- een spread met meerdere recepten.

OPLEVEREN:
Schoongesneden kleurenprints van alle items
Package en een PDF/X-1A:2001

De eindopdracht maak je klaar voor de drukker:

 1. je maakt een package
 2. PDF/X-1A:2001
 3. Presentatie van prints op karton of foamboard.

Pagination
Previous Slide
Next Slide